O nás

O nás

Podporujeme rodiny s dětmi a pomáháme jim, když to potřebují. 

Posunujeme hranice kvality života rodin žijících na Novoborsku a v okolí.

Rodina v centru je nestátní nezisková organizace působící v Novém Boru a okolí. Vznikla v roce 2005 jako mateřské centrum, jehož cílem bylo a je předcházet negativním jevům v rodinách, posilovat partnerské soužití a podporovat rodiče v péči o děti a při slaďování práce a rodiny. 

Během deseti let se z nás stala organizace, která sleduje potřeby rodin v Novém Boru a okolí a reaguje na ně novými službami. Pracujeme s širokým spektrem rodin a pomáháme specifickým rodinám v náročných situacích. Našich služeb využívá téměř 300 rodin z Novoborska. 

Od roku 2012 podporujeme rodiny s náhradní rodinnou péčí – pěstounské rodiny. Zajišťujeme vzdělávání pro pěstouny, specifickou odbornou pomoc v obtížných situacích, odlehčovací pomoc a další služby dle Zákona o sociálně právní ochraně dětí.

V roce 2014 jsme začali pomáhat ohroženým rodinám. Rodičům a dětem, kteří se potýkají s nejrůznějšími problémy – rozvody, týráním drogami nebo alkoholem, problémy ve škole, trestnou činností apod. Nabízíme odbornou pomoc v klidném zázemí a přátelské atmosféře.

V roce 2016 jsme zřídili nízkoprahové zařízení pro děti a mládež NZDM Vafle, sociální službu provozovanou dle Zákona o sociálních službách. Poskytujeme zde dětem bezpečný prostor pro oddych bez hodnocení a posuzování. Pro děti organizujeme besedy, workshopy a doučování.

Od roku 2016 pomáháme rodinám s dětmi přímo v jejich přirozeném prostředí zvládnout obtížnou životní situaci prostřednictvím sociálně aktivizační služby Štafeta, jejíž součástí je i Předškolní klub pro rodiče a děti ve věku 3 – 6 let.

Od roku 2009 provozujeme Miniškolku Koblížek, kde pravidelně rozvíjíme děti ve věku jeden až tři roky. Zajišťujeme i nepravidelné hlídání dle potřeb rodiny.

Krajským úřadem Libereckého kraje jsme pověřeni k výkonu sociálně právní ochrany dětí.