Standardy kvality poskytování sociálně-právní ochrany dětí

Pracovníci Rodiny v centru dodržují etický kodex. Etický kodex pracovníků Rodiny v centru.

Rodina v centru má vypracovaná pravidla a postupy, jejichž dodržování a pravidelná aktualizace přispívají k zvyšování kvality poskytovaných služeb.

Pravidla jsou sledována v následujících oblastech:

Standard č. 1      Cíle a způsoby činnosti pověřené osoby

Standard č. 2      Ochrana práv a chráněných zájmů

Standard č. 3      Prostředí a podmínky

Standard č. 4      Informovanost o výkonu sociálně-právní ochrany a činnosti pověřené osoby

Standard č. 5      Podpora přirozeného sociálního prostředí

Standard č. 6      Personální zabezpečení

Standard č. 7      Přijímání a zaškolování zaměstnanců

Standard č. 8      Profesní rozvoj zaměstnanců

Standard č. 9      Pracovní postupy pověřené osoby

Standard č. 10    Dohoda o výkonu pěstounské péče

Standard č. 11    Předávání informací

Standard č. 12    Změna situace

Standard č. 13    Dokumentace o výkonu sociálně-právní ochrany

Standard č. 14    Vyřizování a podávání stížností

Standard č. 15    Rizikové, havarijní a nouzové situace