Služby pro pěstouny

S pěstouny sepisujeme dohodu o výkonu pěstounské péče podle §47b zákona č.359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, na základě kterých pro ně zajišťujeme následující služby:

  1. Výpomoc se zajištěním péče o dítě při vyřizování nezbytných náležitostí – Cílem služby je odlehčit pěstounům v jejich péči o přijaté děti, například v případech, kdy si pěstouni potřebují zařídit jakékoli jednání na úřadech, účast u soudu, zdravotní vyšetření, lékařský zákrok, apod., zajistíme hlídání pro děti. Hlídání se uskutečňuje v našich prostorech v Komunitním centru a v Centru pro rodinu Koblížek nebo zajišťujeme kvalifikovanou pečovatelku domů.
  2. Zprostředkování odborné individuální pomoci – Cílem služby je pomoci rodině řešit specifické obtíže za pomoci odborníka. Zprostředkováváme individuální odborné poradenství v oblastech pedagogiky, psychologie, výchovných problémů, rodinné terapie, finančního poradenství a další.
  3. Pomoc při realizaci kontaktu dítěte s biologickou rodinou – Cílem služby je podporovat pěstouny  v kontaktu s biologickou rodinou svěřeného dítěte a zajišťovat bezproblémový průběh těchto setkání. Četnost kontaktů vyplývá jednoznačně z potřeb a situace konkrétního dítěte. V našich prostorách zajišťujeme neutrální, bezpečný a příjemný prostor pro setkávání s biologickými rodiči. Je možné domluvit přítomnost mediátora.
  4. Odlehčovací péče – Cílem služby je umožnit pěstounům vybrat si každoroční pravidelnou dovolenou zajištěním příměstských nebo pobytových táborů pro děti, které mají v péči. Tábory jsou jak organizované naší společností, tak nakoupené u jiných organizací.
  5. Vzdělávání – Cílem služby zajistit, aby každý pěstoun dosáhl povinného počtu hodin vzdělávání daného zákonem. Pro pěstouny zajišťujeme jednodenní i vícedenní semináře se zaměřením na konkrétní témata související s pěstounskou péčí vedené externími odborníky. Součástí semináře je vždy program pro děti se zkušenými pečovatelkami. Pěstouni mohou využít vzdělávání u jiných organizací nebo besed pro veřejnost v Centru pro rodinu Koblížek nebo v Komunitním centru.
  6. Doučování dětí – Cílem služby je zlepšit studijní výsledky dětí v pěstounské péči. Doučování probíhá v příjemných prostorech Centra pro rodinu Koblížek v Domě dětí a mládeže Smetanka a v Komunitním centru. Doučujícími jsou studenti a studentky z Vyšší odborné školy a Střední průmyslové školy sklářské v Novém Boru a rovněž osoby z řad veřejnosti s adekvátním vzděláním. Tato služba je provozována dobrovolnicky.
  7. Intenzivní doprovázení rodiny – Cílem služby je zlepšit situaci rodiny a pomoci řešit její aktuální potíže. Jedná se o doprovázení na úřady, poradny, zdravotnické organizace a školy.

Uvedené služby zajišťujeme na základě čerpání státního příspěvku na výkon pěstounské péče poskytovaného Ministerstvem práce a sociálních věcí, vypláceného Úřadem práce libereckého kraje.