Všeobecné informace o pěstounské péči

Co je pěstounská péče

Do pěstounské péče soud svěřuje děti, jejichž výchova nemůže být zajištěna u rodičů. Pěstoun o dítě osobně pečuje a vykonává přiměřeně práva a povinnosti rodičů. Souhlas rodičů se svěření jejich dítěte do pěstounské péče není třeba, rozhodující pro umístění je soudem nařízená ústavní výchova.

Pěstounská péče zajišťuje dítěti chybějící rodinné prostředí, vazby dítěte na biologickou rodinu nejsou zpřetrhány. Rodiče zůstávají zákonnými zástupci dítěte. Pěstoun má právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti pouze v běžných věcech, pro důležitá rozhodnutí se žádá souhlas zákonného zástupce dítěte (vycestování do zahraničí, odklad školní docházky, operace…)

Pěstounská péče umožňuje přijetí do rodiny dětem , které nejsou právně volné. Nejčastěji jsou do pěstounské péče umisťovány děti s různými zdravotními či psychomotorickými obtížemi, děti starší, početnější sourozenecké skupiny a samozřejmě děti jiného etnika. Většinou jejich výchova vyžaduje zvýšenou péči a pozornost – jde nejčastěji o děti narušené životním stylem svých rodičů. Děti žijící v péči pěstouna mohou být kontaktovány svými rodiči.

Pěstounská péče končí zletilostí dítěte, může být také zrušena , ale pouze z důležitých důvodů, a to rozhodnutím soudu. Soud vždy pěstounskou péči zruší požádá – li o to pěstoun.

Legislativa

Zajímavé odkazy

www.cijedite.cz – PRO DĚTI/O DĚTECH
www.sancedetem.cz  – PRO DĚTI/O DĚTECH
www.pravonadetstvi.cz  – PRO DĚTI/O DĚTECH
www.umpod.cz/unosy-deti/postup-pri-unosu-ditete-do-zahranici/ – Úřad pro mezinárodněprávní ochranu dětí – PASY? ÚNOSY DO ZAHRANIČÍ …
www.pmscr.cz – Probační a mediační služba ČR
www.cipslk.cz – Centrum intervenčních a psychosociálních služeb libereckého kraje
www.bkb.cz – BÍLÝ KRUH BEZPEČÍ
www.rpp.cz – Dobrá rodina o.p.s.
Literatura
•Dary se přece nevracejí – Janáková L.
•Domov je místo, odkud tě nevyhodí – Zezulová D.
•Cesta k mým matkám – napsala adoptivní dcera – Holá E.
•Dítě v náhradní rodině – Archerová C.
•Dilemata náhradní výchovy – Škoviera A.
•Psychologické poradenství v náhradní rodinné péči – Gabriel Z., Novák T.
•Děti, které se rodí v srdci – příběh adoptivní a pěstounské matky – M. Striová
•Sama bych se v nebi bála – L.Janáková
•Psychologické beletrie : Spratek, Tygřice – Torey L. Hayden
•Gaston, chlapeček, který se pořád ptal
•Dítě a rozvod rodičů – I. Špaňhelová
•Psychologie rodiny – I. Sobotková
•Sociální práce v praxi – O. Matoušek
•Psychologické aspekty změn v české společnosti – I. Gillerová, V. Krebza, M.Rymeš
•Sanace rodiny – V. Bechyňová, M. Konvičková
•Prožívat několik životů – H. Soukupová
•Sociální práce – L. Gulová
•brožura MPSV „Orientační hodnocení psychického vývoje dítěte pro sociální práci“ najdete na http://www.mpsv.cz/files/clanky/14811/OH_nahled.pdf
 
Literatura o sexu:
 • O lásce a sexu – Janouchová
 • První láska – Grislerová, Mennetová
 • Bude ze mě slečna – Plaisted
 • Co mám vědět o sexu – Petrovič
 • Co se děje s mým tělem – Madaras
 • Jak jsem přišel na svět – Kateřina Janouchová
 • Moje první knížka o sexu – José R. Díaz Morfa
 • Co by měly dívky vědět o lásce –   S. SCHNEIDEROVÁ
 • Co by měly kluci vědět o lásce –   S. SCHNEIDEROVÁ
 • Co se to se mnou děje? – Meredith Susan

 • Co tvůj Frantík, mladý muži? – R. Jonesová, T.Kreitmanová, N. Simpson

Videoklipy

Filmy:

–       Tajnosti a lži / Secrets & Lies (1996), ČSFD.cz

–       Mother and Child (2009), ČSFD.cz

–       Kluk na kole (2011)Drama,Belgie / Francie / Itálie

–       Smysl života(Clin Eastwood)

–       Osudné rozhodnutí /http://www.csfd.cz/film/253094-osudne-rozhodnuti/filmotéka/

Komix –

 • O návštěvě dítěte ve vězení najdete zde:

http://helcom.cz/obrazkova-knizka-maminka-ve-vezeni/