Asistovaný kontakt

Během posledních šesti měsíců se z nabídky našich služeb nejvíce využívá „Asistovaný kontakt s biologickou rodinou“. Jen během měsíce září se v prostorách Komunitního centra událo celkem 6 kontaktů. Některé jsou na začátku a jejich pokračování se teprve připravuje a jiné už probíhají dlouhodobě.

Co si pod pojmem „Asistovaný kontakt“ představit. Našimi klienty jsou rodiny s pěstounskou péčí. To jsou rodiny, kde se o výchovu dětí starají babičky, dědečkové, sestry, bratrové nebo tety a strýcové. To je tzv. příbuzenská pěstounská péče. Pak jsou rodiny, kde neexistuje žádný příbuzenský vztah mezi pečujícími dospěláky a dětmi, ale přes to je dítě do takové rodiny umístěno a vyrůstá v ní. Do těchto rodin se umisťují děti, o které se jejich biologičtí rodiče nemohou z nejrůznějších závažných důvodů starat. Jedno mají tyto rodiny společné. Dítě, které se rozhodnou přijmout a vychovávat jej, má veliký předpoklad, že se dříve nebo později vrátí do své původní biologické rodiny. Čeká se na okamžik, kdy se biologická rodina dá dohromady, naučí se fungovat a po zvládnutí základních dovedností je připravena na návrat svého dítěte.

Děti i pěstouni jsou s biologickými rodiči v průběžném kontaktu, a pokud to jde, tak se pravidelně setkávají. Aby setkávání probíhala bezpečně a příjemně, je potřeba u nich asistovat. To znamená, že mimo pěstouny, dítě nebo děti a biologické rodiče je přítomen i klíčový pracovník, který pěstounskou rodinu zná, pravidelně za nimi dochází a ten dohlíží na to, aby bylo vše v pořádku. Ve složitých případech je přítomen i psycholog.

Před každým zahájením asistovaných kontaktů předchází důkladná příprava všech účastníků. Příprava trvá do okamžiku, kdy je jistota, že jsou všichni připraveni a všichni jsou poučeni o tom co a jak. Zní to jednoduše, ale je to dlouhodobý a emočně hodně náročný proces.