Miniškolka historie

Miniškolka historie

Miniškolka Koblížek byla založena v roce 2009 jako součást projektu Rodičovské ladění. Rekonstrukce provozovny, částečné vybavení, školné a mzdy jsme financovali z EU fondů a státního rozpočtu.

Během tohoto školního roku se nám podařilo vytvořit zázemí pro 9 dětí v rozmezí 1,5 – 3 let. Pečovatelka Magdalena Rosenkranzová  vytvořila pro potřeby miniškolky stručné osnovy a zásady, jimiž se řídí i další pečovatelky v následujících letech: Miniškolka Koblížek je provozována v půldenním režimu ve vyhrazených prostorách centra Koblížek. Služba je určena dětem od jednoho do čtyř let věku. Maximální kapacita miniškolky je pět dětí v jednom čase na jednu pečovatelku.Rodiče přispívají na úhradu nákladů na provoz miniškolky ve výši dle dohody s CPR Koblížek. Do denních činností miniškolky jsou začleněny prvky waldorfské pedagogiky.

Ve školním roce 2010/11 se nám podařilo otevřít již dvě třídy pro stejnou věkovou kategorii dětí, ve stejném režimu. Novými pečovatelkami se stali Michaela Kouklíková a Eliška Havránková, které zde pracují dodnes. V případě absence zaskakuje Petra Marešová či absolventky rekvalifikačního kurzu Pečovatelka o dítě 3-15 let, který probíhal mezi lety 2009-2011 přímo v naší organizaci.

V tomto roce jsme na popud místních rodičů otevřeli provozovnu v Kytlicích, v prostorách Obecního domu. Během školního roku 2010/11 ji navštěvovalo  11 dětí z Kytlic a okolí. Pečovatelkou byla Magdalena Rosenkranzová, dopolední režim probíhal stejně jako v Novém Boru. Po roce jsme z důvodu úbytku dětí provoz zavřeli.

V následujícím školním roce 2011/12 rukama pečovetelek Elišky, Míši a Petry neuvěřitelných padesát dětí  ve věku 1-4 roky a několika národností.

Tento rok naše služby vyhledali rodiče, kteří chtěli především přivést dítě do kolektivu, zajistit mu program obohacený o společnost dalších dětí, o aktivity rozvíjející dovednosti a znalosti dětí. Podařilo se nám pomoci některým dětem zvyknout si na pobyt bez rodičů a tím lépe zvládnout přechod do MŠ. Dále to byly maminky, které se vracely do práce a Koblížek byl jednou ze složek, která jim usnadnila péči o dítě a také maminky pečující o mladší sourozence. Podařilo se vytvořit přátelské prostředí nejen pro děti. Spolupráce s rodiči přinesla své plody i podporu v dalších oblastech, mnozí přispěli finančně či materiálně na vybavení centra i na některé projekty Rodiny v centru či rodičům v nouzi.

Fotogalerii z předchozích ročníků naleznete zde.