Persona Dolls

 

 

 

 

 

Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls

Persona Dolls – panenka s osobností, je kurz akreditovaný MŠMT v rozsahu 72 hodin určený pedagogům, kteří pracují s dětmi ve věku 3 – 9 let. Školí jej certifikovaní lektoři z neziskové organizace Člověk v tísni.

 „Práce s panenkou v dětech podporuje sounáležitost, účast, schopnost vyslechnout, zhodnotit a eventuálně navrhnout řešení či nalézt postoj k danému tématu. Podněcuje také schopnost přemýšlet nejen o sobě, ale i o druhých. Už jen fakt, že se sejdou děti ze čtyř tříd mateřské školy, těší se na sebe, stojí zato.“  Hana Nečasová, MŠ Kárníkova v Brně

Cíle kurzu

  1. Porozumění 4 cílům a principům vědomé práce s předsudky
  2. Zvládnutí dovedností a techniky práce s panenkou a dětmi (vedení rozhovoru)
  3. Vytvoření biografie panenky
  4. Vytvoření vlastní panenky

Lektorský tým

Alena Felcmanová M.A., Ph.D., vystudovala HU Berlin obor Vzdělávání dospělých/celoživotní vzdělávání. Absolvovala kurzy dalšího vzdělávání: Trenér přístupu Anti-Bias „Rozmanitost – Moc – Diskriminace“ – přístup Anti-Bias v pedagogicko-politické oblasti, „Trenérka pro interkulturní setkávání“. Od 2013 pracuje jako koordinátorka interkulturního vzdělávání v programu Varianty společnosti Člověk v tísni. Spolupráce s Kinderwelten na šíření metody Persona Dolls od roku 2012, absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.

 

Bc. Monika Nikodýmová, vystudovala JU v Českých Budějovicích, vysokoškolské vzdělání studiem oboru učitelství pro MŠ, specializace v pedagogice –arteterapie, artefiletika UPOL – PF a FF, Olomouc SPGŠ Znojmo – učitelství pro MŠ. Od roku 1987 pracuje jako učitelka v MŠ, od roku 2008 jako vedoucí ředitelka v MŠ Mozaika Jihlava. Od r. 2006: arteterapeut při práci s dětmi se specifickými potřebami v rámci docházky do MŠ – rodinné individuální arteterapie ve spolupráci s SPC a PPP Jihlava; projekt Ateliér Sedmikráska a MŠ Dvořákova. Od roku 1996 pracuje také jako lektorka dospělých. S metodou Persona Dolls pracuje od roku 2013, absolvovala akreditovaný kurz „Dialogem k respektu – práce s metodou Persona Dolls“ a v roce 2014/2015 lektorský výcvik pro šíření metody Persona Dolls, který vedla lektorka německé organizace Kinderwelten.

Mgr. Alexandra Petrů, absolventka FHS UK oboru Supervize a řízení v sociálních a zdravotnických organizacích. Prošla komplexním vzděláváním v rámci krizové intervence, které se věnovala v letech 1997 – 2009. V letech 2013 – 2017 pracovala na pozici ředitelky základní a mateřské školy. Od roku 2011 působí na Univerzitě J. E. Purkyně, katedře sociální práce, zabývá se tématem etablování školské sociální práce. Zároveň se podílí na projektu MPSV – Systémový rozvoj a podpora nástrojů sociálně právní ochrany dětí, orientovaným na meziresortní spolupráci v tématu ohrožených dětí. Je akreditovaným lektorem MPSV. Od roku 2017 pracuje v programu Varianty, Člověka v tísni, jako metodik školních asistentů, kde zároveň vede podpůrné skupiny pro asistenty pedagoga. S Persona Dolls pracuje od začátku roku 2018.

Markéta Výborná, DiS., učitelka MŠ s bohatými zkušenostmi předškolního vzdělávání z Anglie a Norska. Pracovala jako ředitelka ZŠ a MŠ Victoria School, nyní působí na 1.stupni ZŠ a MŠ Sofie v Říčanech. Tato škola se řídí principy Montessori pedagogiky. Podílí se na jógových táborech pro rodiče s dětmi. Zajímá se o práci s dětskou spiritualitou. S metodou Persona Dolls pracuje od roku 2015.

 

Odkaz:

https://www.youtube.com/watch?v=lVhL1Pw3KJc&feature=youtu.be

https://www.varianty.cz/projekty/57-persona-dolls-panenky-s-osobnosti

 

Účastnice kurzu se svými panenkami