Doučování

 

 

 

 

Předčasný odchod ze vzdělávacího systému nehrozí jen dětem ze socioekonomicky znevýhodněného prostředí, může se také jednat o děti zdravotně hendikepované, postižené nebo děti mimořádné nadané a talentované, které také mají svoje specifické vzdělávací potřeby, a proto jednou z aktivit, které nabízíme, je doučování.

Doučujícími jsou pedagogičtí pracovníci a doučování může probíhat ve škole, v komunitním centru RODINA V CENTRU, případně v domácnosti žáků.

 

Doučování