Předškolní klub

 

 

 

 

Provozní doba Předškolního klubu je každý pracovní den od 8 do 11 hodin.

Pracovnicí Předškolního klubu je Kateřina Gáborová, tel.: 775 601 964, email: klub@rodinavcentru.cz

Máme volnou kapacitu, kontaktujte nás!

Program a cíle zařízení:

Klub je otevřen dětem v předškolním věku od 2 let, které ještě nechodí do běžné mateřské školy a rodiče sami jim z různých důvodů nemohou poskytnout tolik příležitostí a aktivit, kolik by potřebovaly, aby se jim lépe vedlo ve školce a následně na základní škole. V klubu si děti mohou zvyknout na pravidelný program, na kontakt s vrstevníky. Budou se učit například básničky, písničky, základní barvy a tvary, malování, stříhání, lepení a další dovednosti.

Rodiče se dále mohou poradit s pracovnicí klubu, kam zapsat děti do školky nebo do školy, a jak s nimi nejlépe doma pracovat. Mají také možnost účastnit se některých aktivit či akcí klubu zdarma. Pracovnice klubu navštěvuje rodiče a dítě přímo v domácnosti, nebo je možné dohodnout se na odpolední návštěvě klubu, kdy neprobíhá program pro děti. Rodiče, kteří o zápisu dítěte do předškolního klubu uvažují, si mohou dohodnout schůzku s pracovnicí klubu, nezávazně klub navštívit i s dítětem a prohlédnout si prostory.

V klubu se neplatí za: × pobyt dítěte × poplatky na nákupy hraček, výtvarných potřeb a dalších pomůcek × cestovné na výlety dětí × vstupné na různé akce (dle dohody) × návštěvy pracovnice klubu v domácnostech × společné programy pro rodiče s dětmi v klubu × základní hygienické potřeby.

V klubu se neposkytují: × přezůvky × svačiny (děti odchází před obědem) × hračky a pomůcky, které lze odnášet domů.

Povinnosti

V případě předškolní přípravy dítěte se zavazuji:

  • Docházet s dítětem na předškolní přípravu včas, včas si je vyzvedávat a předávat přímo koordinátorce nebo další pověřené osobě
  • V případě absence dítěte toto včas oznámit na tel číslo: 775 601 964
  • Dítě vždy opatřit svačinou a vhodnou obuví na přezutí
  • Opatřit dítěti další vybavení dle pokynů a doporučení koordinátorky
  • Spolupracovat s koordinátorkou v rámci konzultací – cílem je vývoj dítěte ve spolupráci s rodiči
  • Dodržovat a naplňovat dohody, které s koordinátorkou na řešení situace mého dítěte uzavřu
  • Pravidelně koordinátorku informovat o zdravotním stavu dítěte a nezamlčovat žádné aktuální zdravotní problémy dítěte
  • Dodržovat pravidla předškolního klubu
  • Účastnit se aktivit určených pro rodiče a děti.

 

——————————————————————————————————————-

Činnost je zaměřena na vzdělávání dětí předškolního věku, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení v Novém Boru. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v MŠ, neboť jim v tom brání četné socio-kulturní faktory. Při vstupu na základní školu pak tyto děti selhávají.

Činnost nabízí alternativu ke státní předškolní přípravě, která se zaměří nejen na vzdělávání dětí, ale i na rozvoj kompetencí rodičů v oblasti vzdělávání dítěte.

Hlavním cílem činnosti je zvýšit počet dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, které absolvují předškolní vzdělávání a v důsledku podpořit jejich úspěšnost na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je též zvýšení základních komunikačních a sociálních dovedností důležitých pro vstup na základní školu, osvojení si souboru znalostí a kompetencí, které odpovídají předškolnímu věku, rozvoj nadání a vzdělávacího potenciálu, přirozené začlenění mezi vrstevníky z řad většinové společnosti a zvýšení motivace k osobnímu úspěchu.