Inkluze

 

 

 

 

Projekt  S RODINOU K INKLUZI

registrační číslo projektu: CZ.02.3.61/0.0/0.0/16_039/0008505

Projekt byl zahájen v červnu 2018 a bude realizován po dobu tří let.

Je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jeho cílem je v průběhu následujících tří let poskytovat dětem a mladistvým ze socioekonomicky znevýhodněného a zároveň kulturně odlišného prostředí komplexní podporu pro předcházení a účinné řešení školního neúspěchu ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Na základních a v mateřských školách v Novém Boru budou působit tři poradci pro rodiče, kteří jim budou poskytovat individuální podporu při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotnickými institucemi. Tým šesti mediátorek bude prostřednictvím mediací zajišťovat efektivní komunikaci mezi rodiči, žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními účastníky jednání. Pro děti v předškolním věku bude k dispozici předškolní klub Rodiny v centru.

Prostřednictvím projektu bude zajištěno dvanácti pedagogickým pracovníkům rozšíření vzdělání zprostředkováním účasti v kurzu pedagogické metody Persona Dolls.

Spolupracujícími pedagogickými institucemi jsou MŠ Klíček, ZŠ náměstí Míru, ZŠ Gen. Svobody v Arnultovicích a ZŠ Praktická Nový Bor.

V průběhu projektu dostane odbornou pomoc 50 dětí a 100 rodičů z výše zmíněné cílové skupiny.