Inkluze

Projekt s názvem S RODINOU K INKLUZI

Projekt byl zahájen v červnu 2018 a bude realizován po dobu tří let.

 Je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání.

Jeho cílem je v průběhu následujících tří let poskytovat dětem a mladistvým ze socioekonomického a zároveň kulturně odlišného prostředí komplexní podporu pro předcházení a účinné řešení školního neúspěchu ve školách hlavního vzdělávacího proudu.

Na základních a v mateřských školách v Novém Boru budou působit tři poradci a koordinátoři pro rodiče, kteří budou rodičům poskytovat individuální podporu při jednání se vzdělávacími, sociálními a zdravotnickými institucemi. Tým sedmi mediátorek bude prostřednictvím mediací zajišťovat efektivní komunikaci mezi rodiči, žáky, pedagogickými pracovníky a ostatními účastníky jednání. Pro děti v předškolním věku bude k dispozici předškolní klub Rodiny v centru.

Prostřednictvím projektu bude zajištěno dvanácti pedagogickým pracovníkům rozšíření vzdělání zprostředkováním účasti v kurzu pedagogické metody Persona Dolls.

Spolupracujícími pedagogickými institucemi jsou MŠ Klíček, ZŠ Náměstí míru, ZŠ Gen. Svobody v Arnultovicích a ZŠ Praktická Nový Bor.

V průběhu projektu dostane odbornou pomoc 50 dětí a 100 rodičů z výše zmíněné cílové skupiny.

Brožura s Rodinou k inkluzi

Leták doučování

Leták MŠ

Leták ZŠ

Pracovníci projektu:

Viera Traupová, poradkyně a koordinátorka pro ZŠ Arnultovice a ZŠ Praktická:          tel.: 608 001 248, email: traupova@rodinavcentru.cz

Barbora Wünschová, poradkyně a koordinátorka pro MŠ Klíček:                                      tel.: 608 001 878, email: wunschova@rodinavcentru.cz

Kateřina Gáborová, pedagožka předškolního klubu                                                            tel.: 775 601 964, email: klub@rodinavcentru.cz

Paed. Dr. Jiří Střelec, odborný garant projektu                                                                    tel.: 608 002 959, email: strelec@rodinavcentru.cz

Petra Prokopcová, projektová manažerka                                                                      tel.: 608 004 117, email: prokopcova@rodinavcentru.cz