Miniškolka tým

Kateřina Filingerová 

Koordinátorka a pečovatelka  Miniškolky Koblížek            

 

 

 

 

 

 

Tereza Tancošová

Provozní zaměstnankyně