Chcete, aby děti byly ve škole v pohodě?

Na čtvrtek 24. ledna 2019 od 15.30 na Městském úřadě Nový Bor připravujeme besedu o společném vzdělávání dětí s různými potřebami pro rodiče i odborníky.

Přednáší Mgr. Dana Horynová, metodička prevence v Pedagogicko–psychologické poradně Česká Lípa

Program besedy:

 1. Zahájení, úvod
 2. Co je inkluze? Podpůrná opatření, stupně podpůrných opatření.
  Co je plán pedagogické podpory PLPP, individuálně vzdělávací plán IVP, individuální výchovný plán IVP.
  Asistenti ve vzdělávání.
  Kompetence Pedagogicko-psychologické poradny – PPP, Speciálně pedagogické centra – SPC a Střediska výchovné péče SVP a Poradna pro rodinu a mezilidské vztahy.
  Informace pro rodiče – kdy, kam a jak se objednat při obtížích dětí ve škole.
 3. Příběhy z praxe
  Dítě se specifickými poruchami učení
  Dítě s výchovnými obtížemi
 4. Závěr, diskuze

Komentáře nejsou povoleny.