6.2. ČASTO NEMOCNÉ DÍTĚ

často nemocné dítě

Časté respirační infekty zejména ve školkovém věku, vliv sourozenců na nemocnost nebo také stručný návod, jak léčit doma kašel, rýmu či běžné nachlazení se dozvíte na přednášce, kterou vás provede dětská lékařka MUDr. Lenka Batelková.

ZAHAJUJEME PROJEKT S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ

Logo OPZ barevné 

S RODINOU PROTI VYLOUČENÍ

Podpora funkční rodiny jako podmínky pro úspěšné zapojení rodičů s dětmi do společnosti a na trh práce je dlouhodobým cílem činnosti neziskové organizace Rodina v centru.

Od ledna 2018 mohou rodiče z dětmi z Nového Boru využít nové aktivity díky projektu s názvem „S rodinou proti vyloučení“:

  • Zcela zdarma mohou rodiče individuální psychologické konzultace, rodičovské mediace, případové konference a asistované předávání a kontakty dětí, a to i v situaci, kdy nejsou jejich děti vedeny v evidenci Oddělení sociálně právní ochrany dětí Nový Bor.
  • Rodiče mohou navštívit 30 dvouhodinových besed a 15 celodenních kurzů v oblastech rodičovství a výchovy dětí.
  • Jednou za rok proběhne týdenní aktivizační kurz pro rodiče, kteří se chystají vrátit na pracovní trh, ale potřebují k tomu pomoc.

Zajištění hlídání dětí účastníků projektu je samozřejmostí. Některé z projektových aktivit by mělo využít zhruba  180 různých dospělých osob z Nového Boru.

Pro více informací kontaktujte vedoucí Mateřského centra Koblížek, Michaelu Týnkovou na tel. čísle 776 783 333 nebo e-mailu tynkova@rodinavcentru.cz. Více informací naleznete na www.rodinavcentru.cz

Projekt bude probíhat po dobu tří let a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.

RODINA V CENTRU OTEVÍRÁ DLUHOVOU PORADNU

Logo OPZ barevné 

S RODINOU PROTI DLUHŮM

Zadluženost je závažným problémem obyvatel Nového Boru a okolí. To potvrzuje i alarmující skutečnost, že v současnosti žije v Novém Boru 1 212 osob v exekuci, což je téměř 12% všech obyvatel starších 15 let (zdroj: mapaexekuci.cz).

K řešení své špatné finanční situace mohou nově obyvatelé využít BEZPLATNOU DLUHOVOU PORADNU, kterou od ledna 2018 otevírá nezisková organizace Rodina v centru.

Díky projektu s názvem „S rodinou proti dluhům“, který Rodina v centru připravila ve spolupráci s Agenturou pro sociální začleňování, budou moci obyvatelé Nového Boru po dobu následujících tří let využít:

  • Individuální dluhové poradenství – a to bezplatně, bez čekacích lhůt a včetně osobní pomoci při jednání s úřady
  • Skupinové vzdělávání pro rizikové skupiny formou přednášek a besed

Máte-li dluhy, nečekejte, až vás doběhnou! Obraťte se na kontaktní pracovnice Petru Kotešovicovou na tel. čísle 778001694 či e-mailu kotesovicova@rodinavcentru.cz nebo Angeliku Horvátovou na tel. čísle 777 137 675 nebo emailu horvatova@rodinavcentru.cz.

Za dobu jeho trvání by některou z jeho aktivit mělo využít 250 různých osob z Nového Boru.

Projekt bude probíhat po dobu tří let a je financován z Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Zaměstnanost a ze státního rozpočtu České republiky.