Terén

Co je to terén?

Terén je službou při nízkoprahovém zařízení pro děti a mládež. Pracovníci vyrážejí do připrozeného prostředí klientů jako například ulice, parky, kluby apod. Jsou to místa, kde se potenciálně pohybují. Cílem terénu je vyhledávat a kontaktovat skupiny a jednotlivce, kteří jsou stylem svého života nebo stylem trávení volného času ohroženi negativními sociálními jevy a následně jim nabídnout nebo zprostředkovat pomoc.

Nízkoprahové zařizení pro děti a mládež Vafle poskytuje služby terénu v Novém Boru a okolí  od 1.1. 2016. Na činnost se vztahuje zákon o sociálních službách č. 108/2006 sb.

 

Co nabízíme v terénu 

  • pokec (o čemkoliv budeš chtít,  o tom co potřebuješ … )
  • volnočasové vybavení (míče, diabolo, hry …. )
  • doprovod (domů, na úřad, k lékaři ….. )
  • pravidelné setkávání a komunikace s pracovníky
  • pomoc a podporu v obtížních situacích
  • informace, které se můžou hodit

 

Kde nás můžete potkat

V okolí ubytovny v Severní ulici,, na hřišti v Arnultovicích, v městském parku, na sídlišti Rumburských hrdinů, na „ovále“, v okolí autobusového nádraží.

 

Kdy nás můžete potkat 

Pondělí    16 – 19 hodin

 

Cílová skupina 

Služba je určena dětem a mládeži v Novém Boru a okolí ve věku 6 – 26 let ohroženi nepříznivou sociální situací v období dospívání. Služba je všem poskytována zdarma.  

 

Zásady práce v terénu  

Pracovníci se řídí těmito zásadami:

Nízkoprahovost –  provozní doba služby odpovídá potřebám klientům, nabízenné činnosti jsou poskytovány všem zdarma, klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby, podle svého uvážení, klient není povinen se zapojit do připravených aktivit.

Anonymita - klieti mají právo zůstat v anonymitě : stačí, když uvedou jméno nebo přezdívku a datum narození.

Respekt – respektujeme jedinečnost každého klienta.

Individuální přístup – praconíky klubu zajímá, co klient chce a potřebuje.

Kompetence - klienty podporujeme v seberealizaci, nezávislosti a získávání sociálních dovedností.

Profesionalita – základem kvality poskytované služby a podpory je odbornost pracovníků, prohlubování jejich zanlostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s podbnými zařízeními a týmová spolupráce.

 

Kontakt 

Vedoucí služby: Bc. Dana Stlínová, stolinova@rodinavcentru.cz

Kontaktní pracovník: Oldřich Prokop, prokop@rodinavcentru.cz

Kontaktní pracovnice: Nikola Tancošová, tancosova@rodinavcentru.cz

Telefon: 776 406 653, Facebook: NZDM Vafle