Co je NZDM ?

Co je nízkoprahový klub pro děti a mládež? 

Nízkoprahový klub, odborně nízkoprahové zařízení pro děti a mládež ( ve zkratce NZDM), je určený dětem a mládeži, kteří tráví svůj volný čas neorganizovaně, ocitly se v obtížné životní situaci nebo jsou jí ohroženy. Navštěvovat klub mohou všichni bez výjimky. Klub poskytuje náplň volného času dětem a mládeži a zároveń poskytuje socilání poradenství a servis. Zásadní význam klubu je v poradenské a preventivní činnosti – umožňují dětem a mládeži si popovídat, nebo se svěřit se svými problémy, které mohou za pomoci pracovníků vyřešit. Vytváří pro děti chráněný prostor, v němž dospívající najde svoje místo, což je přesně to, co v mnohdy hledají. Mohou na klubu realizovat své nápady, rozvíjet svůj talent a apod. Mládež je během pobytu v klubech chráněna a zároveň s nimi mohou pracovníci pracovat na jejich individuálním plánech, které společně vytváří klient a pracovník klubu.

V každém klubu rovněž platí přesná pravidla a sankce při porušení těchto pravidel.

Poslání nízkoprahového klubu Vafle

Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež Vafle nabízí dětem a mladým lidem ve věku 6 – 26 let v Novém Boru a okolí : pomoc, radu a podporu při šeření problémů, se kterými se každý den setkávají, bezpečný prostor pro trávení volného času a realizaci aktivit nápadů, podporu a pomoc při realizaci jejich aktivit a nápadů. Těmito činnostmi přispívá ke zlepšení jejich sociální situaci.

Cíle nízkoprahového klubu Vafle

  • kontaktovat a následně udržovat pravidelný a intenzivní kontakt pracovníků s dětmi a mládeží a prohlubovat vzájemnou důvěru
  • příznivě ovlivňovat způsob trávení volného času dětí a mladých lidí a poskytovat jim volnočasové aktivity v bezpečném prostředí
  • vést a motivovat mladé lidi k odpovědonosti za svůj život, povzbuzovat ke směřování – někým být, někam patřit, někam mířit
  • posilovat schopnost mladých lidí řešit obtížné životní situace vlasními silami a posilovat jejich sebevědomí, umožnit jim vlastní seberealizaci
  • předcházet/minimalizovat negativní dopady rizikového chování a jednání
  • podporovat sociální začlenění do skupiny vrstevníků i do společnosti
  • umožnit jednotlivcům i skupinám lépe se orientovat v jejich sociálním prostředí, zvyšovat jejich komunikační schopnosti a dovednosti
  • monitorovat rizikové skupiny mladých lidí a situaci v lokalitě

Zásady nízkoprahového klubu Vafle 

Pracovníci klubu Vafle se řídí těmito zásadami:

Nízkoprahovost –  provozní doba služby odpovídá potřebám klientů, nabízené činnosti jsou poskytovány všem zdarma, klienti mohou přicházet a odcházet v rámci provozní doby, podle svého uvážení, klient není povinen se zapojit do připravených aktivit.

Anonymita - klienti mají právo zůstat v anonymitě: stačí, když uvedou jméno nebo přezdívku a datum narození.

Respekt – respektujeme jedinečnost každého klienta.

Individuální přístup – pracovníky klubu zajímá, co klient chce a potřebuje.

Kompetence - klienty podporujeme v seberealizaci, nezávislosti a získávání sociálních dovedností.

Profesionalita – základem kvality poskytované služby a podpory je odbornost pracovníků, prohlubování jejich znalostí při soustavném vzdělávání, spolupráce s podobnými zařízeními a týmová spolupráce.

Cílová skupina

Primární cílovou skupinou jsou děti a mládež v Novém Boru a okolí ve 6 – 26 let. ohroženi nepříznivou sociální situací v období dospívání (např. problémy doma, ve škole a v partě, nudou, nemít si s kým popovídat, řešením konfliktů a podobně).

Otevírací doba

Pondělí: 16 – 19 hod terén

Úterý:    13 – 17 hod klub

Středa:   14 – 18 hod klub

Čtvrtek:  13 – 17 hod klub

Pátek:     13 – 16 hod individuální schůzky

 

Kontakt

Vedoucí služby: Bc. Dana Stolínová, stolinova@rodinavcnetru.cz

Kontaktní pracovnice: Nikola Tancošová, tancosova@rodinavcentru.cz

Kontaktní pracovník: Oldřich Prokop, prokop@rodinavcentru.cz

Telefon: 776 406 653, facebook NZDM Vafle

Adresa: Nemocniční 369, Nový Bor

 

 

NZDM Vafle je od 1.1.2016 registrovanou sociální službou. Na činnost se vztahuje zákon o sociálních službách 108/2006 sb.