Co je to SAS?

SAS je Sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi.

Název služby „Štafeta“

Sociálně aktivizační služba „Štafeta“ je ambulantní a terénní služba pro rodiny s dětmi z Nového Boru a okolí, které jsou v nepříznivé sociální situaci. Nabízíme poradenství a podporu přispívající ke správnému vývoji dítěte a sociálnímu začlenění rodiny.

Uživatel má právo požádat Poskytovatele o kterýkoliv úkon z níže uvedených základních činností při poskytování sociálně aktivizačních služeb podle § 65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách:

a) výchovné, vzdělávací a aktivizační činností,
b) zprostředkování kontaktů se společenským prostředím
c) sociálně terapeutická činnost
d) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

Poskytovatel se zavazuje tyto základní činnosti uživateli poskytovat Uživateli ambulantní nebo terénní formou v pracovních dnech po předešlé domluvě na kontaktním pracovišti.

Ambulantně                                                   Terén

Pondělí    8:00 – 13:00                                    Pondělí    7:00 – 18:00

Úterý       8:00 – 13:00     15:30 – 16:30         Úterý       7:00 – 18:00

Středa      8:00 – 13:00                                    Středa      7:00 – 18:00

Čtvrtek    8:00 – 13:00     15:30 – 16:30          Čtvrtek    7:00 – 18:00

Pátek       8:00 – 13:00                                     Pátek       7:00 – 18:00

 

Po – Pá  Ambulance Nemocniční 369, 473 01 Nový Bor
Po – Pá  Terén Na telefonu 775 601 964

V rámci ambulantní formy u nás funguje Předškolní klub – viz kategorie Předškolní klub.