SAS

Popis realizace sociální služby

Název: Štafeta

Sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi dle §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Řídíme se  §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Provozovatelem těchto služeb je:

Rodina v centru, o.s.
Smetanova 387, 473 01 Nový Bor
IČ: 27004295
info@rodinavcentru.cz
www.rodinavcentru.cz
www.facebook.cz/rodina.vcentru
datová schránka: vwbs8t
Statutární zástupce: Mgr. Petra Vlčková

Detaily o poskytované služby, viz Registr poskytovatelů sociálních služeb:

http://iregistr.mpsv.cz/socreg/detail_sluzby.do?736c=4d3690350dfe2148fc26e9f0737bbefd&SUBSESSION_ID=1463563035272_3