NZDM Vafle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rok 2016  

NZDM – Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež 

Popis realizace sociální služby

Název: Vafle

Nízkoprahové zažízení pro děti a mládež dle §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Forma poskytování služby: ambulatní, terenní

Cílová skupina: děti a mládež ve věku 6 – 26 let ohrožené společensky nežádoucími jevy.

Řídíme se  §65 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění

Provozovatelem těchto služeb je:

Rodina v centru, o.s.
Smetanova 387, 473 01 Nový Bor
IČ: 27004295
info@rodinavcentru.cz
www.rodinavcentru.cz
www.facebook.cz/rodina.vcentru
datová schránka: vwbs8t
Statutární zástupce: Mgr. Petra Vlčková

Sídlo služby: Komunitní centrum, Nemocniční 369, Nový Bor

Detaily o poskytované služby, viz Registr poskytovatelů sociálních služeb:

registr .

 

 

 

 

 

 

 

rok 2014 – 2015 

V Komunitním centru provozujeme dopolední Předškolní klub pro děti, které z nějakého důvodu nenavštěvují klasickou mateřskou školu. Odpoledne máme otevřeno pro starší děti a mládež, kterým nabízíme individuální doučování a volnočasové aktivity prostřednictvím Volnočasového klubu.

Služby poskytujeme dětem ve věku 3 – 19 let, které pocházející z prostředí sociálně znevýhodněných rodin nebo jsou sociálním znevýhodněním ohroženy. Doprovodné služby se zaměřují i na jejich rodiče.

Osoba zodpovědná za realizaci a propagaci projektu je Bc. Michaela Zelenková, Vedoucí oddělení péče o znevýhodněné rodiny v Rodině v centru, o.s.

Služby jsou součástí projektu s názvem „Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže v komunitním centru v roce 2015″ a více o nich se dozvíte v samostatných sekcích těchto webových stránek. Projekt finančně podpořili Nadační fond Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2015, MŠMT, Liberecký kraj. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb_veta

 

stažený soubor    1200x900

 

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

Tento projekt byl finančně podpořen Nadačním fondem Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2015.

 

 

Program „Fond pro nestatni neziskové organizace“, jež je financován z EHP fondů 2009–2014, se zaměřuje na podporu nestátních neziskových organizaci prosazujících veřejný zájem. Hlavním cílem programu je posílení rozvoje občanské společnosti a zvýšení příspěvku k sociální spravedlnosti, demokracii a udržitelnému rozvoji. Program se konkrétně zaměřuje na podporu demokracie, lidských prav a genderové rovnosti a na posilování kapacit nestátních neziskových organizaci stejně jako na specifické potřeby minoritních skupin, včetně Romů. Program se také zaměřuje na ochranu životního prostředí a klimatické změny.