Předškolní klub

Předškolní klub je ambulantní formou naší sociálně aktivizační služby Štafeta.

NOVÁ PROVOZNÍ DOBA PŘEDŠKOLKY JE:

PO, ÚT, ST, ČT, PÁ  8:00 – 11:00

Program a cíl předškolního programu:

Klub je otevřen dětem v předškolním věku od 3 let, které ještě nechodí do běžné mateřské školy a rodiče sami jim z různých důvodů nemohou poskytnout tolik příležitostí a aktivit, kolik by potřebovaly, aby se jim lépe vedlo ve školce a následně na základní škole. V klubu si děti mohou zvyknout na pravidelný program, na kontakt s vrstevníky. Budou se učit například básničky, písničky, základní barvy a tvary, malování, stříhání, lepení a další dovednosti. Rodiče se do programu zapojují a to tak, že se jednou za týden programu ve školce zúčastní.

Rodiče se dále mohou poradit s pracovnicí klubu, kam zapsat děti do školky nebo do školy, a jak s nimi nejlépe doma pracovat. Mají také možnost účastnit se některých aktivit či akcí klubu zdarma. Pracovnice klubu navštěvuje rodiče a dítě přímo v domácnosti, nebo je možné dohodnout se na odpolední návštěvě klubu, kdy neprobíhá program pro děti. Rodiče, kteří o zápisu dítěte do předškolního klubu uvažují, si mohou dohodnout schůzku s pracovnicí klubu, nezávazně klub navštívit i s dítětem a prohlédnout si prostory.

V klubu se neplatí za: × pobyt dítěte × poplatky na nákupy hraček, výtvarných potřeb a dalších pomůcek × cestovné na výlety dětí × vstupné na různé akce (dle dohody) × návštěvy pracovnice klubu v domácnostech × společné programy pro rodiče s dětmi v klubu × základní hygienické potřeby.

V klubu se neposkytují: × přezůvky × svačiny (děti odchází před obědem) × hračky a pomůcky, které lze odnášet domů.

Povinnosti

V případě předškolní přípravy dítěte se zavazuji:

  • Docházet s dítětem na předškolní přípravu včas, včas si je vyzvedávat a předávat přímo koordinátorce nebo další pověřené osobě.
  • V případě absence dítěte toto včas oznámit na tel číslo: 775 601 964
  • Dítě vždy opatřit svačinou – vhodnou obuví na přezutí
  • Opatřit dítěti další vybavení dle pokynů a doporučení koordinátorky
  • Spolupracovat s koordinátorkou v rámci konzultací – cílem je vývoj dítěte ve spolupráci s rodiči – konzultace 1 hodina a jeden den účasti na programu předškoly (3 hodiny) týdně – nespolupráce s koordinátorem nebo pracovníkem sociálně aktivizační služby může být důvodem vypovězení smlouvy.
  • Dodržovat a naplňovat dohody, které s koordinátorkou na řešení situace mého dítěte uzavřu.
  • Pravidelně koordinátorku informovat o zdravotním stavu dítěte a nezamlčovat žádné aktuální zdravotní problémy dítěte
  • Dodržovat pravidla předškolního klubu
  • Účastnit se aktivit určených pro rodiče a děti.

 

——————————————————————————————————————-

Činnost je zaměřena na vzdělávání dětí předškolního věku, které vyrůstají v podmínkách sociálního vyloučení v Novém Boru. Tyto děti se obvykle neúčastní předškolní přípravy v MŠ, neboť jim v tom brání četné socio-kulturní faktory. Při vstupu na základní školu pak tyto děti selhávají.

Činnost nabízí alternativu ke státní předškolní přípravě, která se zaměří nejen na vzdělávání dětí, ale i na rozvoj kompetencí rodičů v oblasti vzdělávání dítěte.

Hlavním cílem činnosti je zvýšit počet dětí ze sociálně znevýhodňujícího prostředí, které absolvují předškolní vzdělávání a v důsledku podpořit jejich úspěšnost na základních školách hlavního vzdělávacího proudu. Cílem je též zvýšení základních komunikačních a sociálních dovedností důležitých pro vstup na základní školu, osvojení si souboru znalostí a kompetencí, které odpovídají předškolnímu věku, rozvoj nadání a vzdělávacího potenciálu, přirozené začlenění mezi vrstevníky z řad většinové společnosti a zvýšení motivace k osobnímu úspěchu.

 

Předškolní klub  je součástí projektu „Podpora vzdělávání romských dětí a mládeže v Komunitním centru v roce 2015″.

Projekt finančně podpořili Nadační fond Albert v rámci grantového programu KÁVOMATY POMÁHAJÍ 2015, MŠMT, Liberecký kraj. Podpořeno grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci EHP fondů. www.fondnno.cz a www.eeagrants.cz.

loga-fondnno-nros-partnestvi-eeagrants-mala-rgb_veta

 

albert    bez názvu    stažený soubor

Projekt je finančně podpořen z rozpočtu Libereckého kraje.

ÚNOR 2016                                                                                                                                      

V měsíci únoru dostaly naše děti pozvánku do MŠ Jablíčka na divadelní pohádku. S dětmi jsme šli na pěkný zimní výlet pod Klíč. Vzhledem ke špatnému počasí jsme téměř veškerý čas využívali k vyrábění výrobků, malování obrázku se zimní tématikou, hraní her, zpívání a tancování.                                                                                                                                         

IMG_2972IMG_2943

 LEDEN 2016

Měsíc leden přinesl pro děti mnoho nového. Předškolní klub prošel novými úpravami, máme novou šatničku. Ježíšek nám minulý měsíc přinesl nové hračky, ze kterých se děti moc radovaly. Dále nám napadl sníh, tak jsme vytáhli lopaty a mohli jsme si ho užívat. A v neposlední řadě nás velmi potěšilo, že můžeme navštěvovat MŠ Jablíčko, kde si naše děti postupně zvykají na větší kolektiv.

IMG_2903Fotografie0827Fotografie0821 Fotografie0832

PROSINEC

V měsíci prosinci jsme měli velmi bohatý program. Celý měsíc prosinec se nesl ve vánočním duchu.Společně jsme si užili mnoho předvánočních akcí, například – „návštěva čerta a Mikuláše“, povídali jsme si o vánočních tradicích, navštívili jsme předvánoční město, muzeum, atd. Měsíc jsme zakončili vánoční besídkou, na které jsme si předali dárky a potom jsme se už jenom těšili na Vánoce.

  IMG_2825

LISTOPAD

V listopadu jsme měli opět bohatý program. Byli jsme na podzimním výletě vlakem. Dále jsme si povídali o svátku sv. Martina, který jsme zakončili vystoupením v kostele. Všichni jsme si vystoupení užili. V neposlední řadě jsme si povídali o tom, proč je třeba třídit odpad.

IMG_2696 OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA IMG_2623

ŘÍJEN

V říjnu jsme se věnovali podzimním tématům. Zúčastnili jsme se dvou besed. První beseda byla zaměřena na to, jakým způsobem může rodič a dítě efektivně trávit společný volný čas. Tato beseda byla zakončena „moštováním“, které jsme si všichni společně moc užili. Druhá beseda se týkala přírody. Dali jsme jí název „Příroda je důležitá“. Povídání o přírodě jsme zakončili procházkou v přírodě.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA OLYMPUS DIGITAL CAMERA  IMG_2639

ZÁŘÍ  

Od září máme v předškolním klubu novou pedagožku Jitku Gotlichovou.

Zároveň díky Jitce máme i vylepšený a útulnější  prostor předškolky, kde společně s dětmi tráví čas učením, hraním a poznáváním všeho nového . S dětmi si na sebe rychle zvykli a tvoří tak skvělý kolektiv.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Předškolní klub 1    OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

 

 

 

 

ČERVENEC a SRPEN

Léto plné výletů. V červenci jsme podnikli výlet do Doks s návštěvou Zooparku. V srpnu jsme navštívili Dinopark v Liberci. Teplé letní dny jsme trávili v parku, na hřišti a v lese.

OLYMPUS DIGITAL CAMERACAM00946CAM00948OLYMPUS DIGITAL CAMERAOLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

CAM00936

 

ČERVEN

V tomto měsíci poznáváme přírodní zákonitosti, jak pečovat o životní prostředí. Děti se učily více vnímat přírodu všemi smysly, pečovat o čistotu přírody, chovat se ohleduplně ke svému okolí. Rozvíjela se jejich úcta a láska k přírodě, spolupráce v kolektivu.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

DUBEN

Duben je měsícem bezpečnosti a ani my jsme si nezapomněli připomínat, jak se máme chovat při sportech a výletech. Zopakovali jsme si ta nejdůležitější dopravní pravidla a značky, hráli jsme hry s dopravní tématikou.

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

 

BŘEZEN

S příchodem března se u nás stalo mnoho nového. Asi nejzásadnější je „máme novou kolegyni a pedagožku“ v předškolního klubu. A další radostnou událostí je, že jaro už je tu. Cílem tohoto měsíce bylo seznámit děti s prvními jarními květinami, se změnami v přírodě. Podvědomě u dětí vytvářet kladný vztah k přírodě a její ochraně. Děti se seznamovaly s lidovými říkadly a zvyky v souvislosti s příchodem velikonočních svátků. Vyráběly velikonoční zvířátka a malovaly vajíčka.

20150421_092921

 

PROSINEC

V prosinci jsme kromě malovaných sněhuláků, vloček a vánočních motivů vyráběli také výzdobu na okna. V polovině měsíce jsme se rozloučili se starým rokem a oslavili jsme vánoce společně s volnočasovým klubem. Na děti čekal ozdobený stromeček s prskavkami a hromada dárků. Moment překvapení se opravdu zdařil i přesto – nebo spíš právě proto, že umělý stromeček s pravými prskavkami začal hořet a za všeobecného veselí vylétl v plamenech oknem…  za ním pohotově skočila jedna z maminek s kbelíkem vody… děti tuto aktivitu odměnili bouřlivým potleskem a záchvatem smíchu, který se v záchvěvu úlevné euforie zmocnil i nás dospěláků, doufejme, že se tato situace do dalších ročníku nepřenese coby tradice…  :D Veselé Vánoce a Šťastný Nový rok 2015 :D

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

LISTOPAD

Tento měsíc jsme s dětmi vyhlíželi Svatého Martina a první sníh, Martina jsme se dočkali, sněhu bohužel ne. :)  Zúčastnili jsme se společné akce svátek  Sv. Martina organizované CPR Koblížek, kde děti z předškolního a volnočasové klubu měli možnost nejen si vyrobit lampiony a projít si město v průvodu, ale také byli hlavní součástí programu, který následoval v Arnultovickém kostelíčku. Večer se moc povedl, děti na sebe byli právem pyšné :)

V Klubu Rodičů nás navštívila lektora Daniela Chovancová, která si pro maminky připravila besedu na téma Zodpovědné zadlužování. Maminky se přišly v plném počtu a odcházely spokojeny s dostatkem informací. Další aktivitou klubu rodičů bylo pletení adventních věnců, kterým už jsme si do „Předškolky“ trošku pozvali vánoce – téma celého následujícího měsíce…

 

ŘÍJEN

V říjnu jsme si s dětmi vyráběli dráčky, tvořili jsme z kaštanů, žaludů a barevných listů. Naučili jsme se spoustu nových her, pouštěli jsme draka, roztleskávali slova na slabiky a procvičovali pusinky pro lepší výslovnost. Závěrem měsíce jsme oslavili Valerčiny narozeniny.

Klub rodičů proběhl za lektorování Míši Týnkové, která nám poradila jak se zdravě stravovat a potrápila naše těla při krátké sestavě na zpevnění svalstva :)

 

ZÁŘÍ

Po prázdninové odmlce jsme se opět sešli tentokrát v menším počtu 4 dětí, školní rok jsme zahájili procvičováním znalostí z minulého roku. Hrajeme si s modelínou, vyrábíme zvířátka z kaštánků, učíme se hru na „schovku“, opakujeme si tvary a barvy. Přivítali jsme mezi námi jednoho nového kamaráda.

V rámci klubu rodičů se uskutečnily dvě besedy. První s Policí české republiky pod vedením pana Nováka, kde se děti formou pohádky dozvěděli o tom proč nesmějí odcházet s cizími lidmi a k čemu policie slouží. Druhou besedu vedla psycholožka Zdenka Průchová, která se s maminkami bavila na téma výchova a vývoj dítěte ve věku od 3 do 6 let. Další aktivitou klubu rodičů byla výroba velkého kartonového domku pro děti do herny.

 

 

ČERVENEC

Červenec se nesl ve znamení prázdnin, sluníčka a léta. Převážnou většinu času jsme s dětmi trávili na zahrádce, kde jsme si dopřávali komfort mini nafukovacího bazénku.

V rámci klubu rodičů proběhli tři akce – výlet na Jedlovou, do liberecké ZOO a jako poslední rozlučkové opékání buřtů na ovále.

 

 

ČERVEN

V červnu jsme se s dětmi zabývali tématem prázdnin a cestování, ochutnávali a poznávali jsme čerstvé ovoce, které v tomto období dozrálo.

Děti si vyráběli kartonové mašinky, které jsme vyzdobili fotografiemi z uplynulého školního roku. Malovali jsme jahůdky, třešně a jiné ovoce. Vyprávěli jsme si o moři, žralocích a surfařích – to se dětem moc líbilo a proto si každý vyrobil svůj vlastní papírový surf a nic nebránilo tomu abychom pokořili naše malé vymyšlené moře. Závěrem měsíce jsme uskutečnili šerpování pro děti a jejich maminky a rozloučili jsme se tak se čtyřmi dětmi, které od září nastupují do MŠ a ZŠ.

V rámci klubu rodičů u nás proběhla dvoudílná beseda na téma ústní hygiena, kterou vedla Dis. Iveta Stará. Děti si mohly obarvit zoubky speciální ústní vodou a pak společně pořádně vyčistit, nechyběla ani pohádka o bolavém zoubku.

 

 

KVĚTEN

Naším hlavním tématem měsíce května byla zvířátka a jejich mláďata: svezli jsme se autobusem do nedalekých Chotovic, kde si děti s maminkami mohli prohlédnout farmu a vidět tak domácí zvířata na vlastní oči. Naučili jsme se poznávat je i z knížek. V rámci tvoření jsme pracovali s výrobou koníků, koček…rozvíjel jsme jemnou motoriku trháním kousků barevných papírů, modelováním, lepením, barvením štětcem atd.

Dále jsme s dětmi slavili svátek matek. Navštívila nás kolegyně Míša, která pro děti a jejich maminky připravila výtvarnou dílničku. Vyráběli jsme přáníčka pro maminky a zápichy do květináče ve tvaru srdíčka.

V rámci výuky byli děti v DDM Smetanka. V podkrovním ateliéru si mohly vyzkoušet práci s keramickou hlínou.

Závěr měsíce byl ve znamení oslavenců z řad dětí. S holčičkami z klubu jsme vlastnoručně vyrobily dort, který jsme na velkolepé oslavenecké párty  dali ochutnat ostatním kamarádům i jejich maminkám.

 

 

 

 

 

 

 

V rámci Klubu rodičů jsme 26.5.uspořádali besedu Finanční gramotnosti s lektorkou Danielou Chovancovou, konkrétním tématem bylo vedení rodinného rozpočtu. Maminky využily možnosti individuální konzultace jejich konkrétních problémů. Po prázdninách plánujeme další pokračování…

 

 

 

 

 

 

 

 

BŘEZEN, DUBEN

Během těchto měsíců jsme s dětmi ušli velký kus cesty. Naučili jsme se společnému stravování, na své židličce už děti vydrží sníst svačinu. Rozvinuli jsme schopnost soustředěného tvoření, nejoblíbenější je modelína či vybarvování temperami. Tvůrčí činnosti volíme dle osnov, které se řídí tématy z ročního období a cíleného plánu vzdělávání předškoláčků. I volná hra probíhá ve větší pohodě, naučili jsme se dělit o hračky, hrát si „spolu“. Chodíme pravidelně na vycházky do lesa, učíme se poznávat přírodu. Pro maminky připravujeme program toho, co už jsme se naučili.

 

Více fotografií z naší činnosti si můžete prohlédnout zde…