Jednorázové roční akce

Lampionový průvod 2017

Jedná se o společenské akce pro nejširší rodiny. Uskutečněných akcí je okolo 10 za rok. Jsou jimi Masopustní bál (maškarní), Velikonoční inspirace, Pálení Morany, Čarodějnice, Letnice, Svátek svatého Martina, Lampiónový průvod, Mikulášská besídka, Vánoční inspirace, Kytlický dětský běh, Zahradní slavnost.

Aktuální informace se dovíte v rubrice „měsíční program“.

Většina akcí probíhá na zahradě u centra popřípadě v místním parku, který je hned naproti, v místním kulturním sále Bohemia nebo v jiných větších tělocvičnách a sálech.

Tímto oslovujeme rodiče, prarodiče, tety, strýčky a ostatní kdo mají chuť a čas nám s některou z akcí pomoci buď přímo na místě a nebo například napečením moučníků nebo sehnáním sponzorských darů do tomboly, ať nás kontaktují a zapojí se do pořádání těchto akcí jako dobrovolníci.