Aktuality

Oznamujeme Vám, že 31.03.2018 končí služba SAS. Nové klienty již nepřijímáme. Stávající klienti mohou využít služeb SAS Farní charity Česká Lípa, která má kancelář v Sociální ubytovně na adrese Severní 775, 473 01 Nový Bor.

 

 

Vánoční besídka – Předškolní klub SAS Štafeta

Dne 13.12.2017 proběhla v komunitním centru Vánoční besídka předškolního klubu. Pro děti byly připraveny vánoční dílničky, při kterých společně s maminkami vyráběly  papírový řetěz, kterým ozdobily vánoční stromeček. Dále si měly možnost vyrobit vánoční přání, do kterého kreslily svá přání pro Ježíška. Obdržely pracovní archy se zimní tématikou a na závěr jim byly rozdány dárky, které si pro ně pracovnice Předškolního klubu p. Gáborová připravila.

Všem našim klientům přejeme krásné vánoční svátky a úspěšné vkročení do Nového roku 2018

Váš tým pracovníků SAS

DSC01904 DSC01922 DSC01925 DSC01937

 Výlet do Obory ve Skalici u České Lípy

Dne 6.10.2017 se uskutečnil výlet vlakem s klienty SAS do Obory ve Skalici u České Lípy. Zvířatům jsme přivezli žaludy a kaštany, které děti nasbíraly v rámci environmentální výchovy v Předškolním klubu. I přes nepřízeň počasí a občasné dešťové přeháňky se výlet dětem moc líbil. Těšíme se na další společné akce.

DSC01633 DSC01650 DSC01653 DSC01655

 

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 6.10.2017 na výlet vlakem do Skalice u České Lípy.

Výlet - Skalice - plakát 6.10.-1

plakát ke stažení zde:  Výlet – Skalice obora – plakát

 

Document-page-001

Leták ke stažení zde: Leták_Předškolní klub_srpen 2017

Výlet do Skalice u České Lípy

Dne 18.8.2017 se uskutečnil společný celodenní výlet klientů SAS, který byl určen pro matky s dětmi za účelem posílení rodičovských kompetencí a navázání nových sociálních vazeb. Z Nového boru jsme odcestovali vlakem do Skalice u České Lípy, kde jsme navštívili Oboru. Obora je určena k výzkumu jelení a dančí zvěře a nachází se v malebném údolí pod Českým kopcem, kterým protéká potok Šporka. Výlet se rodinám moc líbil a proto jsme se domluvili na další společné akci. Děkujeme za Vaši účast.

20170818_093958 20170818_095330 20170818_09585620170818_095745

 

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 18.8.2017 na výlet vlakem do Skalice u České Lípy.

výlet SAS - Skalice - 18.8.2017-1

plakát je ke stažení zde: výlet SAS – Skalice – 18.8.2017 

Výlet s klienty SAS okolím na Borskou skalku

Naše středisko pravidelně pořádá výlety pro klienty  sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru . Jeden z těchto výletů pro rodiny s dětmi se uskutečnil v pátek dne 11.8.2017. Tentokrát jsme se společně vydali na Borskou skalku, která leží na rozhraní Dolních a Horních Arnultovic. Borská skalka (479 m) je nevelký čedičový vršek, který se nachází směrem k obci Polevsko. Tento vršek se dříve nazýval Zaječí vrch a jeho vrchol tvoří výrazná čedičová skála, které se říkalo Drasslerův kámen. V roce 1918 se na patě kopce střetli novoborští myslivci s účastníky Rumburské vzpoury. Ačkoliv jsme pro nepřízeň počasí museli výlet zkrátit, klientům se líbil a děti si cestou užily spoustu zábavy.

DSC01269 DSC01260

 

Dne 11.8.2017 pořádáme pěší výlet pro rodiny s dětmi na Borskou skalku. Sraz účastníků je v 9:00h v Předškolním klubu. Těšíme se na Vaši účast.

Výlet -Borská skalka - plakát-page-001

plakát je ke stažení zde: Výlet -Borská skalka – plakát

Výlet na Havraní skály

Dne  4.8.2017 se uskutečnil s klienty Sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru společný výlet na Havraní skály, které leží asi 2km východně od Nového Boru. Jsou tvořeny skupinou sedmi pískovcových skalních věží vysokých až 20m a váže se k nim také řada pověstí. Říká se, že ještě v 17. století bylo na nejvyšší ze skalních věží popraviště Sloupského hradu. Po příjemné procházce přírodními krásami jsme se zastavili na vyhlídce, která původně nesla název Sedm Havranů. Zde si klienti vyslechli pověst , která se váže k tomuto místu. Text této pověsti dostali klienti také v papírové podobě. Cestu jsme si zpříjemnili houbařením a stavbou kamenných mohyl. Vzhledem k tomu, že se výlet  všem účastníkům velice líbil domluvili jsme se na uspořádání dalších společných akcí.

DSC01156DSC01137DSC01149DSC01153

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 4.8.2017 na společný pěší výlet na Havraní skály, které leží cca 2km východně od Nového Boru. Výlet je vhodný pro rodiny s dětmi.

výlet SAS - Havraní skály - 4.8.2017-1

Plakát ke stažení zde: výlet SAS – Havraní skály – 4.8.2017

Výlet do Sloupu v Čechách

Dne  3.8.2017 jsme uskutečnili s klienty Sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru společný výlet autobusem do Sloupu v Čechách. Tento výlet sloužil nejen k vytváření funkčních vztahů v rámci rodiny,  ale také k navázání nových sociálních vazeb. Společné výlety spojené s koupáním jsou u našich klientů velmi oblíbené a užijí si je nejen děti, které při nich zažijí spoustu zábavy. Děkujeme všem zúčastněným za příjemně strávený čas a těšíme se na další společné akce.

DSC01050 DSC01075 DSC01096 DSC01049

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 3.8.2017 na společný výlet autobusem do Sloupu v Čechách a zpět spojený s koupáním v Radvaneckém rybníku.

 

výlet SAS - koupání Sloup 3.8.2017 (1)-1

Plakát ke stažení zde: výlet SAS – koupání Sloup 3.8.2017

Výlet s klienty SAS okolím Nového Boru

Dne 28.7.2017 se  uskutečnil výlet s klienty sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru z.ú. okolím Nového Boru spojený s houbařením. Ačkoliv náš houbařský úlovek nebyl příliš veliký, rodiče s dětmi se naučili rozpoznávat jednotlivé jedlé a nejedlé druhy hub. Na toto téma dále navazuje v dopoledním klubu pro děti (Předškolní klub) vzdělávací program věnovaný rozpoznávání hub a lesních plodů.

Výlet se klientům velice líbil a děti si užily spoustu zábavy. Těšíme se na další společné akce.

DSC00971 DSC00995 DSC01020 DSC00991

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 28.7.2017 na společný pěší výlet po okolí Nového Boru spojený se sběrem hub a lesních plodů.

Výlet - sběr hub - plakát-1

plakát ke stažení zde: Výlet – sběr hub – plakát

Výlet do Sloupu v Čechách

V jarních a letních měsících pravidelně pořádáme celodenní výlety pro rodiny s dětmi. Dne  21.7.2017 se uskutečnil výlet s klientkami Sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru z.ú. do Sloupu v Čechách. Tento výlet jsme spojili s poznáváním přírodních krás a zakončili jsme jej společným koupáním v Radvaneckém rybníku. Počasí nám přálo a tak se děti nemohly koupání nabažit.

Děkujeme za Vaši účast a těšíme se na další společné akce.

DSC00905 DSC00915

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 21.7.2017 na společný pěší výlet do Sloupu v Čechách spojený s koupáním.

Výlet-koupání-plakát

Plakát ke stažení zde: Výlet – koupání – plakát

Beseda na téma Plánování rodinného rozpočtu

Dne  20.7.2017 v komunitním centru  proběhla beseda pro klienty sociálně aktivizační služby (SAS) pod názvem „Plánování rodinného rozpočtu“. Klientky se dozvěděly informace týkající se hospodaření se svými příjmy. Naučily se jak správně vést domácnost. Vzájemně jsme si vyměnily informace z praktického života, jak hospodařit s příjmy a výdaji, které výdaje jsou prioritní, proč je důležité správně rozpočítat výdaje na celý měsíc. Dozvěděly se informace týkající se dluhové problematiky. Na závěr si maminky vyzkoušely vyplnit pracovní listy na dané téma.20170720_093923 20170720_093929

 

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 20.7.2017 na besedu na téma „Plánování rodinného rozpočtu“

beseda SAS - Hospodaření domácnosti - plakát-1

plakát je ke stažení zde: beseda SAS – Hospodaření domácnosti – plakát

 

Výlet s klienty SAS za krásami Lužických hor

Dne 14.7.2017 se  uskutečnil výlet s klienty sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru z.ú. za krásami Lužických hor spojený s environmentální tématikou. Společně s rodiči a dětmi jsme uskutečnili výlet autobusem na Prácheň, kde jsme navštívili národní přírodní památku Panskou skálu .Tato památka je známá především tím, že se zde natáčel pohádkový film Pyšná princezna a francouzský film o kouzelníkovi Merlinovi. Odtud jsme se pěšky vydali do Prysku, který se stal v roce 2016 Vesnicí roku libereckého kraje a druhou Vesnicí roku 2016 v celostátním kole. Cestou jsme sbírali lesní plody, které dětem velice chutnaly. Naše kroky nás zavedly i do Cikánských jeskyní, které dříve sloužily jako pískovcový lom, převážně na štuky. V Horním Prysku jsme společně navštívili areál požární nádrže kde si děti užily spoustu zábavy na dětském hřišti. Poté jsme se vydali nově zřízenou Meixnerovou pohybovou stezkou směrem do Dolního Prysku. Tato lesní stezka byla pojmenována podle významného místního znalce, učitele a kronikáře Franze Meixnera, působícího v obci od počátku druhé světové války, a je spojnicí mezi Dolním a Horním Pryskem. Děti si cestou vyzkoušely cvičební prvky, které jsou rozmístěny po celé trase. Znaveni z výletu jsme se společně  vrátili autobusem zpět do Nového Boru.

Děkujeme Vám všem za Vaši hojnou účast a těšíme se na naše další společné akce.

DSC00669 DSC00709 DSC00752 DSC00825

Štafeta – sociálně aktivizační služba pro rodiny s dětmi Vás zve dne 14.7.2017 na výlet za krásami Lužických hor. 

výlet SAS - Prysk - plakát-1

plakát ke stažení zde: výlet SAS – Prysk – plakát

Výlet spojený se sběrem borůvek

Dne 20.6.2017 se uskutečnil výlet s klientkami Sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru z.ú. na Vyhlídku v Novém Boru. Matky byly seznámeny, že ne všechny lesní plody musí svým dětem kupovat v obchodě a že některé z nich lze nalézt i ve volné přírodě. V příjemném prostředí lesa jsme si navzájem předaly informace o tom  jak provádět sběr lesních plodů a jak s nimi dále nakládat.  S maminkami jsme si předaly  zkušenosti s vlastními recepty a další informace o využití lesních plodů v kuchyni. Borůvek bylo všude plno a tak si jejich sběr užily hlavně děti, které se domů vracely s plnými břichy. Výlet byl zakončen krátkou návštěvou dětského hřiště, kde si děti užily spoustu zábavy na houpačkách a prolézačkách.

DSC00489 DSC00513 DSC00517DSC00454

Beseda „Veselé zoubky“

Dne 14.6.2017 v komunitním centru  proběhla beseda pro klienty sociálně aktivizační služby (SAS) pod názvem „Veselé zoubky“. Klientky se dozvěděly informace týkající se dentální hygieny. Naučily se jak pečovat o svůj chrup a chrup svých dětí. Děti se zábavnou formou naučily jak si správně čistit zoubky. Maminky s dětmi vyplňovaly básničku o zubech. Všechny maminky správně básničku dokončily a zasmály se u toho. Vzájemně si vyměňovaly informace z praktického života, jak své ratolesti učí správně pečovat o chrup, jaký vliv má strava na stav našich zubů a dále byly poučeny o nutnosti dodržovat pravidelné preventivní lékařské prohlídky u zubních lékařů. Na závěr maminky s dětmi vybarvily omalovánky na téma zubní hygiena a děti si odnesly sponzorské dárkové balíčky z DM drogerie v Novém Boru, za které bychom chtěli touto cestou ještě jednou velice poděkovat.

20170614_095614 20170614_095114 20170614_09124520170614_081446

Výlet s klienty spojený s opékáním špekáčků

Dne 12.6.2017 se uskutečnil pěší výlet s klienty sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru z.ú. okolím Nového Boru spojený s environmentální tématikou. Společně s rodiči s dětmi jsme uskutečnili procházku po cyklistickém areálu, který dětem poskytuje využití pro řadu sportovních a volnočasových aktivit. Výlet jsme zakončili piknikem u veřejného ohniště, kde jsme si společně s klientkami opekli špekáčky. Výlet sloužil nejen k ukázce, jak je možné trávit volný čas s dětmi, ale zároveň jeho účelem bylo stmelení kolektivu a vytvoření nových sociálních vazeb.

IMG_1237IMG_1265

Beseda – Zdravá výživa

Dne 31.5.2017 proběhlo posezení u kávy s klientkami Sociálně aktivizační služby (SAS) Rodiny v centru z.ú. na téma Zdravá výživa dětí. Matky byly seznámeny se základy zdravé výživy dětí. V příjemném prostředí jsme si navzájem předaly informace o tom, jakým způsobem ke zdravé výživě v domácím prostředí přistupujeme, předaly jsme si cenné rady ohledně přípravy celodenní stravy. Jedna z klientek přinesla na ochutnávku své domácí zavařeniny a croissanty.  Klientky si mezi sebou předaly recepty a návody na přípravu zdravého jídla. Posezení u kávy se klientkám velice líbilo a společně jsme se domluvily na dalších společných akcích a výletech. Mezi nově plánované akce patří samosběr jahod a následná společná příprava domácích džemů a marmelád, opékání buřtů nebo absolvování výletu za krásami Lužických hor.

Výlet do Sloupu v Čechách

V jarních a letních měsících pořádáme výlety pro rodiny s dětmi. Poslední výlet se uskutečnil v měsíci květnu 2017. Jednalo se o pěší poznávací výlet pro rodiče s dětmi do Sloupu v Čechách spojený s environmentální výchovou. Tyto venkovní aktivity jsou u rodin velmi oblíbené. Pravidelně pořádáme setkání rodičů formou besed na různá témata ( dentální hygiena, zdravá výživa,…) nebo setkání rodin na dětských hřištích.

DSC00073 DSC00095

 

Pozvánka

Zveme Vás na besedu pro rodiče s dětmi na téma Zdravá výživa dětí, která proběhne dne 31.5.2017 od 9:00h v prostorech Předškolního klubu Komunitního centra v Nemocniční ulici 369.

50000000  Zdravá výživa dětí – plakát

 

Pozvánka

Zveme Vás na besedu na téma Prevence zubního kazu u dětí dne 16.5.2017 od 9:00h v prostorech Předškolního klubu Komunitního centra v Nemocniční ulici 369.

images

Čištění zoubků plakát