HLEDÁME DÁRCE PRO OHROŽENÉ RODINY

Od září 2017 se opět v plném proudu začaly uskutečňovat v Komunitním centru služby pro ohrožené rodiny. Jedná se o konzultace, mediace a případové konference. V září proběhlo celkem 18 hodin konzultací, 2 případové konference a 1 mediace.  Veškeré služby pro ohrožené jsou hrazeny z projektu MPSV, případně z peněz místních dárců a sponzorů. Ty dokáží pokrýt velkou část nákladů, ale všechny náklady na plynulé financování již započatých služeb bohužel ne. Pokud nenajdeme v říjnu dalšího vhodného donátora, budeme nuceni omezit nebo úplně zastavit poskytování podpory ohroženým rodinám. Žádám tedy prostřednictvím Vás, občanů, kteří využíváte některé služby Rodiny v centru, nebo jste bývalým i současným klientem námi poskytované služby o tip na vhodného dárce, nebo alespoň o finanční příspěvek. Své příspěvky budete moci posílat na zveřejněné číslo účtu, které se objeví na našich webových stránkách během října 2017.

Komentáře nejsou povoleny.