12. 12. od 16.30 Společná komunikace a spolupráce rodičů se základní školou

Fokusní skupina pro rodičeChcete vědět, proč setkání organizujeme? Vaše názory a dotazy
budou použity k návrhům kroků, které povedou ke zlepšení
vztahů mezi školou, dětmi a rodiči. Situace se může zlepšit jedině
tehdy, když dostanete prostor pro vyjádření i Vy, rodiče.

Komentáře nejsou povoleny.